Robs Group
Year

2012

Status

Projekt dyplomowy

Category
Architektura, Projekty studenckie, Urbanistyka
About This Project

Inkubator kultury.

Koncepcja zagospodarowania terenów byłej rzeźni miejskiej przy ul. Targowej w Toruniu.

 

Myślą przewodnią Projektu Dyplomowego było stworzenie w Toruniu przestrzeni przyjaznej przemysłom kreatywnym. Przestrzeni atrakcyjnej zarówno dla młodych artystów, profesjonalistów wchodzących w rynek pracy – przyciągającej ich swoim kulturalnym, świeżym charakterem. Jednocześnie atrakcyjnej dla większych komercyjnych graczy którzy rozumiejąc specyfikę kreatywnego rynku mogliby finansowo wspierać działania kulturalne i inwestować w innowacyjne projekty. Celem projektu jest pokazanie innego modelu biznesowej przestrzeni, który nie kojarzy się ze sztywnym, szarym garniturem, lecz pozwala na wyrażenie siebie, jest elastyczny i skierowana na łączenie przyjemnego z pożytecznym. Inkubator to miejsce “otwarte na miasto”, łatwo dostępne komunikacyjnie i pozwalające integrować się z lokalnymi społecznościami. Podstawowy program prócz biur, i przestrzeni kulturalnych powinien zwierać usługi, rekreację ale również mieszkania dla młodych mobilnych osób.  Miejsce powinno przez swoją urbanistkę i architekturę inspirować i edukować, wyznaczać nową pożądaną jakość w przestrzeni pracy i życia.